Ангилал: Орон нутгийн наадам

Азарга, Их насны монгол адууны сунгаа

Хаана болох: Төв, Сэргэлэн сум 2022-02-15 - 2022-02-25 хооронд 06 цагаас
Наадмын тухай товч

Монгол адуу уралдана, 1 насанд дээд тал нь 30 морь бүртгэнэ. энэхүү цахим санд бүртгэгдээгүй морийг уралдуулахгүй. 

Уяач өөрөө адууныхаа монгол болон угшилыг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй, уг үүргээ зөрчсөн тогтоогдвол учирсан хохиролыг арилгах үүрэгтэй. 

Урьдчилаад цахим хүсэлт ирүүлснийг зохион байгуулагчид баталгаажуулснаар уралдах эрхтэй. 

Бүртгэлгүй морь оролцох боломжгүй. 

Бооцооны 500,000 хураамжаас мөнгөн шагнал олгогдоно.

Зохион байгуулах зардал: Медаль, өргөмжлөл, уралдааны замын сайжруулалт, гарааны төхөөрөмж байрлуулах, буулгах зардалд нийт хураамжийн 20%

Үлдэх 60%-ийг морьдын эздэд мөнгөн шагнал

Үлдэх 20%-ийг уралдаанч хүүхдэд олгогдоно.

Бай шагнал
Бүртгэлийн хураамж: 500,000 ₮
Уралдааны насны ангилал